SWOT analýza: i pro advokacii

SWOT analýza čerpá z informací identifikovaných ve strategickém auditu klíčové silné a slabé stránky společnosti, ale také příležitosti a rizika, která omezují činnost společnosti (Cambridge, 2019). Benjamin Künzli definuje nástroj takto: "odkazuje na nástroj, pomocí kterého jsou analyzovány silné a slabé stránky organizační jednotky a hodnoceny v souvislosti s jejím prostředím. Kromě toho může poskytnout strategické možnosti, SWOT je zkratka pro "silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby". SWOT analýza je obvykle reprezentována ve formě matice, jak je znázorněno na následujícím obrázku (Künzli, 2012).

Obrázek: SWOT analýza Künzli, 2012)

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *