Otisk
Informace podle § 5 TMG

 
 
ARETUSA MEDIA S.R.L.
Via del Topazio, 1
96100 SIRACUSA (IT)
Partita IVA: 02133400891
VAT-ID: IT02133400891
PEC: aretusa-media@pec.it
Registro Imprese: 02133400891
Sociální kapitál v eurech: 10 000,00 EUR
Frank Drescher, MBA
Výkonný ředitel
 

Odpovídá za obsah podle § 55 Abs. 2 RStV

Frank Drescher

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní za náš vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 Abs.1 TMG podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním protiprávním jednání. Po oznámení o takových porušeních tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušení právních předpisů tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Po oznámení o porušení právních předpisů takový obsah okamžitě odstraníme.