Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

Chcete-li změnit nastavení ochrany osobních údajů (udělit souhlas nebo odvolat již udělené souhlasy), klikněte zde a změňte nastavení.

Zodpovědný

, , , , , Německo, info@frank-drescher.de,

Právo vznést námitku

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku.

Pokud neexistují přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování z naší strany, bude zpracování vašich údajů ukončeno na základě tohoto právního základu.

Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Zákonnost údajů zpracovávaných až do vznesení námitky není námitkou dotčena.

Stažení

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas změnou nastavení ochrany osobních údajů .

V případě souhlasu se zasíláním elektronické reklamy lze svůj souhlas odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení. V takovém případě, pokud neexistuje jiný právní základ, bude zpracování přerušeno.

Zákonnost údajů zpracovávaných až do odvolání není odvoláním dotčena.

Práva subjektů údajů

Máte také právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo na přenositelnost údajů.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Další informace o dozorových úřadech v Evropské unii naleznete zde.

[display_services]

Zde můžete deaktivovat využívané služby:

[user_privacy_settings_form]

Zde si můžete vyžádat výpis dat: